Perhe- ja perintöoikeuteen liittyvät toimeksiannot

Toimisto on erikoistunut perhe- ja perintöoikeuteen. Autamme erilaisten perhe- ja perintöoikeuteen liittyvien asiakirjojen ja selvitysten laatimisessa.

Asiakirjojen laatiminen

Laadimme perhe- ja perintöoikeuteen, sekä perintöverosuunnitteluun liittyviä asiakirjoja ja keskinäisiä sopimuksia ammattitaidolla siten, että asiakirjat ovat mahdollisimman selkeitä, eivätkä aiheuta tulkinnanvaraisuuksia myöhemmin niitä sovellettaessa.

Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi

 • avioehtosopimus
 • sopimus omaisuuden osituksesta tai erottelusta
 • velkakirja
 • lahjakirja
 • kauppakirja
 • edunvalvontavaltuutus
 • edunvalvontavaltuutukseen liittyvät toimiohjeet
 • testamentti
 • sopimus perinnönjaosta
 • lasten huoltoon, tapaamisoikeuteen ja elatusapuun liittyvät sopimukset
 • perukirja

Avoeroihin, avioeroihin, osituksiin ja erotteluihin liittyvät asiat

Asianajajamme toimivat tuomioistuimen määrääminä pesänjakajina avoero- ja avioerotilanteissa. Pyrimme pesänjakajana hoitamaan asiaa ripeästi ja joustavasti sekä sovinnollista ratkaisua hakien.

Toimimme kokemuksella myös asiakkaiden avustajana erotilanteisiin liittyvissä ositus- tai erotteluneuvotteluissa.

Lapsiin liittyvät asiat

Avustamme lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuksiin ja elatukseen liittyvissä hakemus-asioissa tuomioistuimessa sekä asianosaisten kesken tapahtuvissa neuvotteluissa. Pyrimme etsimään mahdollisuudet asioiden sovinnollisiin ratkaisuihin ilman tuomioistuinmenettelyä.

Perintöasiat

Perunkirjoitus

Toimimme pitkällä kokemuksella perunkirjoituksen uskottuina miehinä. Laadimme perukirjan joko asiakkaiden itse hankkimien asiakirjojen pohjalta tai kokonaispalveluna, jolloin hankimme kaikki tarvittavat asiakirjat. Perunkirjoituksessa tulee huomioida monia perintöverotukseen liittyviä asioita, minkä vuoksi perukirja on syytä tehdä huolella ja asiantuntijan avustuksella.

Pesänselvitys ja perinnönjako

Asianajajamme toimivat tuomioistuimen kuolinpesään määrääminä pesänselvittäjinä ja pesänjakajina. Pyrimme pesänselvittäjinä ja -jakajina hoitamaan asiaa ripeästi ja joustavasti sekä sovinnollista ratkaisua hakien.

Toimimme kokemuksella myös asiakkaiden avustajina pesänselvityksiin ja perinnönjakoihin liittyvissä asioissa.

Perintöverosuunnittelu

Perintöveroihin voi vaikuttaa etukäteen laatimalla kunkin tilanteeseen sopivimman testamentin, avioehtosopimuksen tai miettimällä omaisuuden lahjoitusta perilliselle jo elinaikana. Jokaisen henkilön tilanne on erilainen ja autamme mielellämme järkevän kokonaisuuden miettimisessä ja tarvittavien asiakirjojen laatimisessa.

Edunvalvonta

Asianajajamme toimivat tarvittaessa edunvalvojan sijaisena tilanteessa, jossa varsinainen edunvalvoja on esteellinen. Tällaisissa tilanteissa laadimme toimeksiannosta myös tilanteisiin liittyviä asiakirjoja.

Erityisiä juridisia kysymyksiä sisältävissä tilanteissa, voimme toimia myös henkilön varsinaisena edunvalvojana.

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus on asiakirja, joka jokaisen kannattaisi tehdä varmuuden vuoksi pöytälaatikkoon. Sen tekemisellä voi vaikuttaa siihen, että asiat tulevat hoidettua itse haluamallaan tavalla siinä vaiheessa, jos muistisairauden vuoksi tai muusta syystä ei enää itse pysty hoitamaan taloudellisia asioitaan.

Edunvalvontavaltuutukseen voi sisältyä myös testamenttiin liittyviä asioita. Tämän vuoksi suosittelemme tekemään yhtäaikaisesti sekä testamentin että edunvalvontavaltuutuksen.

Yhteystiedot

Asianajotoimisto Markku Hiekkala Oy

Vespertie 6 B, 00320 Helsinki

(09) 588 5377